Kontaktinfo:

Verdifulle Naturbaserte
Opplevelser


Telefon: 916 98 857
E-post: oyvind.wang@skog.no   

Veileder/standard for vandreturisme
08.11.2011
DinTur gjennom prosjekt Verdifulle naturbaserte opplevelser utviklet et destinasjonskonsept for vandreturisme. Veilederen fokuserer på flere aspekter ved tilrettelegging av produktet fra et småskala reiseliv perspektiv. Nasjonal standard for skilting av løyper er benyttet, og man har fokusert spesielt på god tilrettelegging og informasjon.
Les mer »

Veileder for birdwatching turisme
24.10.2011
Revidert standard og veileder for fuglekikking er nå publisert. DinTur har i utarbeidelse av veilederen derfor også hatt fokus på overnattingstilbudet. I tillegg tar den for seg guiding, fysisk tilrettelegging, vertskapsrollen, informasjon og attraktive arter. DinTur selger nå flere konkrete pakker basert på fuglekikking gjennom sine nettsider, og melder om økende interesse fra det internasjonale markedet.
Les mer »

Fuglekikking og safari - mange gode anslag og mange utfordringer
18.05.2010
Rundt 50 personer deltok på konferansen på Rica Hell, som bød på mange spennede innlegg og gode diskusjoner.
Les mer »


»   Fuglekikking og safari som reiselivsprodukt i Norge 24.02.2010  
»   Inntrykk fra studieturen til Spania 20.11.2009  
»   Vellykket konferanse om vandring 30.10.2009  
»   Samling på Rauland for regionale prosjektledere 24.08.2009  
»   Vandring - nasjonal konferanse 15.06.2009  
»   Fuglekikking - studietur Spania 15.06.2009