Kontaktinfo:

Verdifulle Naturbaserte
Opplevelser


Telefon: 916 98 857
E-post: oyvind.wang@skog.no   
Vandring - nasjonal konferanse

Vandring som reiselivsprodukt - kan man tjene penger på det? Dette er problemstillingen som skal drøftes på en større konferanse på Lillehammer den 21. - 22. oktober.

 

Her  finner du program for konferansen.  Påmeldingsfrist:  2. oktober 

Rapport fra konferansen

  • Er norske vandreprodukter et konkurransefortrinn eller er det bare gratis tilbud til turister som ligger i telt og eneste de legger igjen er søppel?
  • ”Ut på tur” er et typisk norsk produkt forbundet med gratis naturopplevelser. Hvordan kan grunneiere og reiselivsaktører utvikle gode konkurransedyktige vandreprodukter tilpasset et internasjonalt marked?

Internasjonale trender viser en stadig økende interesse for en aktiv ferie og vandring er en aktivitet i stor vekst. 41 mill tyskere oppgir at de liker å vandre (kilde: Innovasjon Norge) og Wanderdörfer i Østerrike selger 16. mill gjestedøgn pr sommersesong ( kilde: DinTur as). Innovasjon Norge har også pekt ut vandring som et viktig produkt i markedsføringen av Norge, men har vi gode nok produkter til å ta opp konkurransen?

Tema som blir tatt opp er utvikling av nye produkter, skilting og merking, informasjon, markedsføring av norske vandreprodukter, markedstrender og bruk av vernede områder.

 
For mer informasjon ta kontakt med Øyvind Wang, Norges Skogeierforbund, tlf 916 98857, oyvind.wang@skog.no eller Borghild Krossli Din Tur as, tlf 906 08434, krossli@dintur.no