Kontaktinfo:

Verdifulle Naturbaserte
Opplevelser


Telefon: 916 98 857
E-post: oyvind.wang@skog.no   
Samling på Rauland for regionale prosjektledere

Lederne i de regionale prosjektene gjennomførte en to dagers samlingen å Rauland 20.- 21. august.

Fokus for samlingen var utvikling av markedstilpassede tilbud innen vandring. På Rauland har man i forbindelse med deltagelsen i prosjekt Innovativ Fjellturisme, arbeidet aktivt med tilrettelegging for målgruppen gjennom skilting/merking og utvikling av markedstilpassed informasjonsmateriell. 

Guro Lien, fra Prosjektet Vidda Vinn, holdt et innlegg om arbeidet i dette prosjektet generellt og om tilretteleggingen for vandring på Rauland spesielt. Vidda Vinn skal arbeide med næringsutvikling i tlknytning til Hardangervidda Nasjonalpark, og er et samarbeid mellom reiselivsnæringen, grunneierne og det offentlige i området. 

Under samlingen dreiet diskusjon mye rundt mulighetene for kommersialisering og utvikling avbetalbare tilleggstjenester i forbindelse med vandring. Det kom mange konstruktive innspill som vil bli drøftet videre frem mot den nasjonale konferansen på Lillehammer den 21. - 22. oktober.