Kontaktinfo:

Verdifulle Naturbaserte
Opplevelser


Telefon: 916 98 857
E-post: oyvind.wang@skog.no   
Vellykket konferanse om vandring

Konferansen "Vandring som kommersielt reiselivsprodukt" ble på alle måter et vellykket arrangement, med mange spennende foredrag og faglig inspirerende diskusjoner. Vi har nå lagt ut presentasjonene fra konferansen.

Som arrangører av en ny tematisk konferanse, må vi innrømme at vi har vært spente på responsen i forkant og reaksjonene i etterkant. Det er derfor hygglig å konstantere at over 100 personer var innom konferansen, og at tilbakemeldingene så langt har vært utelukkende positive. 

    

Ved at man kun berører et tema i løpet av de to dagene man er samlet, gis det anledning til å belyse utfordringene grundig både i bredde og dybde. En av konklusjonene var at konferansen bør føre til flere nasjonale nettverksaktiviteter, hvor vandring som kommersielt reiselivsprodukt står i fokus. Hvordan dette skal foregå vet vi foreløpig ikke, men prosjekt "Verdifulle naturbaserte opplevelser" vil gå i dialog med sentrale aktører med tanke på en oppfølging. 

Foredragene fra konferansen finner du her:

Thor Flognfeldt

Kaizen

Ramblers Holiday

Wikinger Reisen 

Innovasjon Norge

Innovativ Fjellturisme

Geilolia

Lavangen Turlag

Venabu Fjellhotell

Destinasjon Stryn og Nordfjord