Kontaktinfo:

Verdifulle Naturbaserte
Opplevelser


Telefon: 916 98 857
E-post: oyvind.wang@skog.no   
Inntrykk fra studieturen til Spania

Målet med turen var å lære mer om hvordan man tilrettelegger for målgruppen fuglekikkere. Området i sydvest-Spania, som vi besøkte, regnes som en av Europas fremste destinasjoner for denne typen turisme. Vi ønsket derfor å se på hvordan man her utnytter det kommersielle potensialet innen fuglekikking.

 

 

 

 

 

Dag 1. Malaga – Gaucin - Tarifa 

Ved ankomst Malaga forsto vi umiddelbart at medbrakte jakker og ullgensere ikke kom til å få noen fremtredende rolle på turen. En temperatur på 25 grader +, og sol, indikerte i hvert fall at vi ikke kunne skylde på været som negativ trivselfaktor.

Vi ble møtt på flyplassen av Bob Buckler, en engelskmann som har bosatt seg på solkysten for å drive fugleturisme på fulltid gjennom sitt firma WinSpan Bird Tours. Han tar i mot gjester fra hele Europa, men hovetyngen av kundene kommer fra England. Han tok oss først med til et fuglereservat midt i Malaga. Et gammelt industriområde som nå er vernet og tilrettelagt både for fugler og fuglekikkere.

 

Etter dette reiste vi et par timer opp i fjellene til landsbyen Gaucin, hvor Bob Buckler driver ett småskala overnattingssted sammen med sin kone. De har kjøpt et hus i landsbyen som er pusset opp og seksjonert ut i rom/leiligheter hvor han har betalende gjester gjennom hele året. Overnattingen brukes primært av fuglekikkere, men leies også av andre typer turister utenom fuglesesongen. Gaucin er en sjarmerende fjellandsby, hvor man har jobbet bevisst de siste årene med tema fugler. Ikke minst gjennom et imponerende antall informasjonsskilter som var hengt opp rundt omkring i landsbyen. Skiltene beskriver lokale arter ved hjelp av ord og bilder, og har varierende størrelse og innhold. Omvisning i byen av representanter fra det lokale turistkontoret, viste at tilrettelegging for fugleturisme hadde en dominerende plass i den lokale strategien for næringsutvikling.

 

En lang dag ble avsluttet med bussturen ned til kysten og Tarifa. Her bodde vi passende nok på et hotell ved navn El Codurniz (Fasanen).     

 

Dag 2. Tarifa – Gibraltar – Laguna de Medina – El Rocio

Turen til Gibraltar satte en eksotisk spiss på vårt opphold i Spania. Fra klippen ser man lett over til fastlandet på den andre siden av stredet, og dette er også det viktigste utkikkspunktet for observasjon av rovfugltrekket mellom Afrika og Europa. Fuglene flyr nordover hver vår, og flyr tilbake til Afrika om høsten. Grunnen til at de passerer på det smaleste stedet, er rett og slett fordi flyforholdene er bedre over land enn over vann. De unngår derfor åpne havstrekk så langt dette er mulig. 

På Gibraltarklippen ligger det også en ringmerkingsstasjon for fugl. Denne blir stort sett drevet på frivillig basis av lokale entusiaster, og besøkes av et stort antall fuglekikkere i løpet av året.  

 

Vi stakk selvsagt også innom og hilste på våre venner i den berømte apekolonien på klippen, den eneste av sitt slag i Europa.

 

Gibraltar, som britisk enklave i Spania, er i seg selv litt av kuriositet. At man bare kunne ta ut britiske pund i de lokale minibankene var bare en av flere pussige detaljer. Til tross for engelsk styre, er stedet en smeltedigel for alle mulige nasjonaliteter. En svært nitid passkontroll, både inn og ut av Gibraltar, virke da også noe overdrevet.

 

På veien fra Gibraltar til Donana nasjonalpark, stoppet vi ved fuglereservatet Laguna de medina. Denne innsjøen ligger ikke langt fra havet, og er en viktig overvintringslokalitet for en mengde fugler. Dette er et reservat som er godt tilrettelagt for fuglekikkere, med gangveier og en utkikkshytte med informasjon om de aktuelle artene. Litt spesielt sammenlignet med norske forhold er det at hele innsjøen (121 hektar) er gjerdet inne for å hindre adgang for to- og firbeinte dyr som kan virke forstyrrende for fuglene.

 

Sent på kvelden ankom gruppen Hotell Toruno i El Rocio, som ligger ved nasjonalparken Donana. Hotel Toruno var for øvrig et hyggelig bekjentskap, med fugler som gjennomført tema både på bilder, dekorasjoner og toalettartikler?!

 

Landsbyen El Rocio (utales el råsijå) er et meget spesielt sted, i en stil som best