Kontaktinfo:

Verdifulle Naturbaserte
Opplevelser


Telefon: 916 98 857
E-post: oyvind.wang@skog.no   
Fuglekikking og safari som reiselivsprodukt i Norge

Nasjonal konferanse Rica Hell Hotell, Værnes 5. - 6. mai 2010.

Her finner du program for konferansen, og påmeldingen kan du gjøre her

Påmeldingsfrist: 25. april.

Innlederne på konferansen har variert bakgrunn og vil gi eksempler på muligheter og utfordringer innenfor dette temaet, enten det er som turoperatører, produkttilbydere eller som forvaltere og tilretteleggere av større områder.     

Vi tror arrangementet kan bidra til økt kunnskap for alle som er interessert i utvikling og salg av fuglekikking og safari i Norge. Vi håper også at konferansen blir en viktig arena for utveksling av kompetanse og ideer mellom deltagerne. Erfaringsmessig er utvikling av et nettverk i slike sammenhenger nesten like verdifullt som det faglige programmet. Vi ønsker å gi dere muligheten for maksimalt utbytte av begge deler og ser frem til et hektisk og givende døgn for alle involverte.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt Øyvind Wang på tlf 91 69 88 57 eller på e-post; oyvind.wang@skog.no  

Konferansen er et samarbeid mellom Norges Skogeierforbund og DinTur, med støtte fra Innovasjon Norge.