Kontaktinfo:

Verdifulle Naturbaserte
Opplevelser


Telefon: 916 98 857
E-post: oyvind.wang@skog.no   
Fuglekikking og safari - mange gode anslag og mange utfordringer

Rundt 50 personer deltok på konferansen på Rica Hell, som bød på mange spennede innlegg og gode diskusjoner.

Det ble ikke trukket noen endelige konklusjoner på konferansen, men flere av innlederene viste at det jobbes bra flere steder i landet og at muligheten for utvikling av attraktive produkter så absolutt er til stede. Deltagerne satte stor pris på å diskutere felles utfordringer med aktører fra andre steder i landet. Vi håper at konferansen kan danne spiren til et nettverk for de som med fuglekikking og safari som reiselivprodukt.  

Denne aktiviteten nevnes stadig oftere i offentlige dokumenter som et tema med fremtidig potensial. Skal norge lykkes i et internasjonalt marked vil det være behov for en koordinering av innsatsen. Dette gjelder sannsynligvis både for produktutvikling og markedsføring. Ønsket om en koordinert nasjonal satsing ble fremhevet av flere, selv om Haaken Christensen fra Innovasjon Norge kunne ikke love et slikt initiativ på kort sikt. 

Innlegg fra konferansen er lagt ut  her:

Paul Stanbury, Naturtrek 

Terje Kolaas, DinTur

Arne Ingar Granlund, Moskus Safari Dovrefjell

Film , Moskussafari

Anders Bergström, Horborgarsjøen

Paul Sverre Røe, Fuglekikking ved Trondheimsfjorden

Bjørn Vikøyr, Fuglestudier på Lista

John-Eldar Pedersen, Hvalsafari AS

Haaken Christensen, Innovasjon Norge

Film, Powered by nature