Kontaktinfo:

Verdifulle Naturbaserte
Opplevelser


Telefon: 916 98 857
E-post: oyvind.wang@skog.no   
Veileder for birdwatching turisme

Revidert standard og veileder for fuglekikking er nå publisert. DinTur har i utarbeidelse av veilederen derfor også hatt fokus på overnattingstilbudet. I tillegg tar den for seg guiding, fysisk tilrettelegging, vertskapsrollen, informasjon og attraktive arter. DinTur selger nå flere konkrete pakker basert på fuglekikking gjennom sine nettsider, og melder om økende interesse fra det internasjonale markedet.

www.skogeier.no/skog_data/Attachments/1080/Standard_birdwatching.pdf