Kontaktinfo:

Verdifulle Naturbaserte
Opplevelser


Telefon: 916 98 857
E-post: oyvind.wang@skog.no   
Veileder/standard for vandreturisme

DinTur gjennom prosjekt Verdifulle naturbaserte opplevelser utviklet et destinasjonskonsept for vandreturisme. Veilederen fokuserer på flere aspekter ved tilrettelegging av produktet fra et småskala reiseliv perspektiv. Nasjonal standard for skilting av løyper er benyttet, og man har fokusert spesielt på god tilrettelegging og informasjon.

Standard og veileder for vandreturisme