Kontaktinfo:

Verdifulle Naturbaserte
Opplevelser


Telefon: 916 98 857
E-post: oyvind.wang@skog.no   
Nasjonal konferanse - vandring som reiselivsprodukt

21.- 22. oktober på Lillehammer

Her finner du program for konferansen.

Påmeldingsfrist: 2. oktober.

Er norske vandreprodukter et konkurransefortrinn eller er det bare gratis tilbud til turister som ligger i telt og eneste de legger igjen er søppel?
”Ut på tur” er et typisk norsk produkt forbundet med gratis naturopplevelser. Hvordan kan grunneiere og reiselivsaktører utvikle gode konkurransedyktige vandreprodukter tilpasset et internasjonalt marked?
 

Hva må vi gjøre for å bli konkurransedyktige i et internasjonalt vandremarked?
Internasjonale trender viser en stadig økende interesse for en aktiv ferie og vandring er en aktivitet i stor vekst. 41 mill tyskere oppgir at de liker å vandre (kilde: Innovasjon Norge) og Wanderdörfer i Østerrike selger 16. mill gjestedøgn pr sommersesong ( kilde: DinTur as). Innovasjon Norge har også pekt ut vandring som et viktig produkt i markedsføringen av Norge, men har vi gode nok produkter til å ta opp konkurransen?


Andre tema som blir tatt opp er utvikling av nye produkter, skilting og merking, informasjon, markedsføring av norske vandreprodukter, markedstrender og bruk av vernede områder.