Kontaktinfo:

Verdifulle Naturbaserte
Opplevelser


Telefon: 916 98 857
E-post: oyvind.wang@skog.no   
Studietur til Spania - fuglekikking

15. - 19. oktober 2009

Turen går til sydlige Spania, hvor fulgekikking er en stort og viktig segment for deler av reiselivsnæringen.    


Målgruppen for turen er:

  • Potensielle landbruksbaserter tilbydere innen segmentet fuglekikking
  • Nåværende tilbydere som ønsker en viderutvikling av sitt produkt.
  • Prosjektledere innen reiseliv og personer i virkemiddelapparatet som ønsker å lære mer om tilrettelegging av denne typen produkter. 

    Program og påmelding: www.veno.no/artikkel.cfm