Kontaktinfo:

Verdifulle Naturbaserte
Opplevelser


Telefon: 916 98 857
E-post: oyvind.wang@skog.no   
Samling for regionale prosjektledere

Rauland 20.- 21. august 2009

Det vil på samlingen bli fokus på utvikling av markedstilpassede tilbud innen vandring. På Rauland har man i tilknytning til prosjekt Innovativ Fjellturisme arbeidet aktivt med tilrettelegging for målgruppen gjennom skilting/merking og produksjon av relevant informasjonsmateriell. Denne tilnærmingen oppfattes som svært relevant for det videre arbeidet med vandring som tema i Verdifulle Naturbaserte Opplevelser.