Kontaktinfo:

Verdifulle Naturbaserte
Opplevelser


Telefon: 916 98 857
E-post: oyvind.wang@skog.no   
Konferanse - Fuglekikking og dyresafari som reiselivsprodukt i Norge

5. - 6. mai 2010, Rica Hell Hotell

Tema for konferanse er hvordan man kan utvikle og selge norske reiselivprodukter basert på fuglekikking og dyresafari. Her finner du programmet, og påmelding kan du gjøre her. Konferansen er åpen for alle interesserte.

Pris for deltagelse, inkludert kost og losji: kr 2.100,- + mva 

Påmeldingsfrist: 25. april.