Kontaktinfo:

Verdifulle Naturbaserte
Opplevelser


Telefon: 916 98 857
E-post: oyvind.wang@skog.no   

Kalender

Samling for regionale prosjektledere
Rauland 20.- 21. august 2009   
Les mer »
Studietur til Spania - fuglekikking
15. - 19. oktober 2009   
Les mer »
Nasjonal konferanse - vandring som reiselivsprodukt
21.- 22. oktober på Lillehammer   
Les mer »
Møte i styringsgruppen
28. januar 2010   
Les mer »
Samling for regionale prosjektledere
1. mars 2010 i Oslo   
Les mer »
Konferanse - Fuglekikking og dyresafari som reiselivsprodukt i Norge
5. - 6. mai 2010, Rica Hell Hotell   
Les mer »