Kontaktinfo:

Verdifulle Naturbaserte
Opplevelser


Telefon: 916 98 857
E-post: oyvind.wang@skog.no   
              

Vellykket konferanse om vandring 30.10.2009
Konferansen "Vandring som kommersielt reiselivsprodukt" ble på alle måter et vellykket arrangement, med mange spennende foredrag og faglig inspirerende diskusjoner. Vi har nå lagt ut presentasjonene fra konferansen.
Les mer »

    
              

Vandring - nasjonal konferanse 15.06.2009
Vandring som reiselivsprodukt - kan man tjene penger på det? Dette er problemstillingen som skal drøftes på en større konferanse på Lillehammer den 21. - 22. oktober.
Les mer »