Kontaktinfo:

Verdifulle Naturbaserte
Opplevelser


Telefon: 916 98 857
E-post: oyvind.wang@skog.no   
              

Inntrykk fra studieturen til Spania 20.11.2009
Målet med turen var å lære mer om hvordan man tilrettelegger for målgruppen fuglekikkere. Området i sydvest-Spania, som vi besøkte, regnes som en av Europas fremste destinasjoner for denne typen turisme. Vi ønsket derfor å se på hvordan man her utnytter det kommersielle potensialet innen fuglekikking.
Les mer »

    
              

Fuglekikking - studietur Spania 15.06.2009
Prosjektet vil gjennom studieturen se på målrettet og profesjonell tilrettelegging av tilbud innen fuglekikking. Avreise er torsdag 15. oktober, med hjemkomst mandag 19. oktober.
Les mer »